Kinh Trung Bộ 117: Chánh đạo – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Đại kinh Bốn mươi 117, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 14/12/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2765,Kinh-Trung-Bo-117-Chanh-dao.tsph

Kinh Trung Bộ 117 (Kinh Mahacattarisaka) – Chánh đạo (14/12/2008) – Thích Nhật Từ
Đánh giá