Kinh Trung Bộ 119: Quán Niệm Và Trị Liệu Thân Thể – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Thân hành niệm 119, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 28/12/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2849,Kinh-Trung-Bo-119-Quan-Niem-Va-Tri-Lieu-Than-The.tsph