Kinh trung bộ 121: Rỗng Không Và Thực Hữu – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 08/02/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3303,Kinh-trung-bo-121-Rong-Khong-Va-Thuc-Huu.tsph