Kinh Trung Bộ 123: Sự Quý Hiếm Của Đức Phật – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp 123, Chùa Xá Lợi, ngày 22/02/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3869,Kinh-Trung-Bo-123-Su-Quy-Hiem-Cua-duc-Phat.tsph