Kinh Trung Bộ 124: Hạnh Phúc Giữa Đời Thường – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Bạc-câu-la 124, Chùa Xá Lợi, ngày 01/03/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4036,Kinh-Trung-Bo-124-Hanh-Phuc-Giua-doi-Thuong.tsph