Chùa Xá Lợi, ngày 31/05/2009.

Mời đánh giá

BÌNH LUẬN