Kinh Trung Bộ 126: Ước Nguyện Và Kết Quả – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Phù-di 126, Chùa Xá Lợi, ngày 24/05/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4794,Kinh-Trung-Bo-126-uoc-Nguyen-Va-Ket-Qua.tsph

Kinh Trung Bộ 126 (Kinh Phù-di) – Ước nguyện và kết quả (24/05/2009) – Thích Nhật Từ
Đánh giá