Kinh Trung Bộ 129: Vượt Khỏi Tranh Chấp – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Hiền ngu 129, Chùa Xá Lợi, ngày 14/06/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4839,Kinh-Trung-Bo-129-Vuot-Khoi-Tranh-Chap.tsph

Kinh Trung Bộ 129: Vượt Khỏi Tranh Chấp – Thích Nhật Từ
Đánh giá