Kinh Trung Bộ 130: Kẻ Ngu Và Người Trí – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Thiên sứ 130, Chùa Xá Lợi, ngày 21/06/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4897,Kinh-Trung-Bo-130-Ke-Ngu-Va-Nguoi-Tri.tsph