Kinh Trung Bộ 132-134: Thiết Thực Hiện Tại – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh A-nan nhất dạ hiền giả 132, Kinh Lomasakangiya nhất dạ hiền giả 134, Chùa Xá Lợi, ngày 05/07/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4884,Kinh-Trung-Bo-132-134-Thiet-Thuc-Hien-Tai.tsph

Kinh Trung Bộ 132-134: Thiết Thực Hiện Tại – Thích Nhật Từ
Đánh giá