Kinh Trung Bộ 135: Định Luật Nghiệp Của Con Người – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Tiểu kinh Nghiệp phân biệt 135, Chùa Xá Lợi, ngày 12/07/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4901,Kinh-Trung-Bo-135-dinh-Luat-Nghiep-Cua-Con-Nguoi.tsph

Kinh Trung Bộ 135: Định Luật Nghiệp Của Con Người – Thích Nhật Từ
Đánh giá