Thầy Nhật Từ giảng Kinh Giáo giới Channa 144, Giảng tại chùa Xá Lợi ngày 18/10/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5215,Kinh-Trung-Bo-144-Tham-benh-va-tro-tu.tsph

Kinh Trung Bộ 144: Thăm bệnh và trợ tử – Thích Nhật Từ
Đánh giá