Đại kinh Sáu xứ 149, Kinh Nói cho dân chúng Nagaravinda 150 Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phật Học, Cần Thơ, ngày 02/01/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5244,Kinh-Trung-Bo-149-150-Tu-si-dang-ton-kinh.tsph

Kinh Trung Bộ 149-150: Tu sĩ đáng tôn kính – Thích Nhật Từ
Đánh giá