Kinh Trung bộ 151: Tu là cội phúc – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 22/11/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5248,Kinh-Trung-bo-151-Tu-la-coi-phuc.tsph

Kinh Trung bộ 151: Tu là cội phúc – Thích Nhật Từ
Đánh giá