Kinh Trung Bộ 35 (Tiểu Kinh Saccaka) – Cái tôi được chuyển hóa (11/03/2006) – Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 035: Cái tôi được chuyển hoá – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Tiểu Kinh Saccaka 35, Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 11-3-2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,170,Kinh-Trung-Bo-035-Cai-toi-duoc-chuyen-hoa-.tsph

BÌNH LUẬN