Kinh Trung Bộ 36: Tu thân và tu tâm – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 2-4-2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây:http://tusachphathoc.com/media/#Play,191,Kinh-Trung-Bo-036-Tu-than-va-tu-tam.tsph