Kinh Trung Bộ 041 – 042: Đến với đạo Phật – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Saleyyaka và Kinh Veranjaka thứ 41-42, Kinh Trung Bộ, giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 27-8-2006.

Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,199,Kinh-Trung-Bo-041—042-den-voi-dao-Phat.tsph