Kinh Trung Bộ 044: Buông xả và chuyển hoá – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Tiểu Kinh Phương Quảng 44, giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 17-9-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: