Kinh Trung Bộ 052: Đi tìm kho báu – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Bát Thành, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 19-11-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,218,Kinh-Trung-Bo-052-di-tim-kho-bau-.tsph

Kinh Trung Bộ 52 (Kinh Bát Thành) – Đi tìm kho báu (19/11/2006) – Thích Nhật Từ
Đánh giá