Kinh Trung Bộ 053: Hành trình tâm linh – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Hữu Học 53, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 26-11-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,219,Kinh-Trung-Bo-053-Hanh-trinh-tam-linh-A.tsph