Kinh Trung Bộ 61 (Kinh Giáo Giới La-hầu-la) – Thuật giáo dục trẻ em (21/01/2007) – Thích Nhật Từ

Kinh Trung Bộ 061: Thuật giáo dục trẻ em – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Giáo Giới La-hầu-la 61 (Chùa Xá Lợi, 21-1-07). Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,252,Kinh-Trung-Bo-061-Thuat-giao-duc-tre-em.tsph

BÌNH LUẬN