Kinh Trung Bộ 063: Con đường thực tiễn – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Malunkya 63 (Chùa Xá Lợi, 4-2-07). Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,255,Kinh-Trung-Bo-063-Con-duong-thuc-tien.tsph

Kinh Trung Bộ 63 (Kinh Malunkya) – Con đường thực tiễn (04/02/2007) – Thích Nhật Từ
Đánh giá