Kinh Trung Bộ 069: Hành giả tâm linh – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Gulissani 69 (Chùa Xá Lợi, 8-4-07). Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,264,Kinh-Trung-Bo-069-Hanh-gia-tam-linh-.tsph