Kinh Trung Bộ 073: Đạo đức và giải thoát – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Đại Kinh Vachagotta 73 (Chùa Xá Lợi, 6-5-07). Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,271,Kinh-Trung-Bo-073-dao-duc-va-giai-thoat.tsph

Kinh Trung Bộ 73 (Đại Kinh Vachagotta) – Đạo đức và giải thoát (06/05/2007) – Thích Nhật Từ
Đánh giá