Pháp âm “Kinh Trung Bộ – Bài Kinh Ví Dụ Con Rắn” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 12/07/2011 (12/06/Tân Mão) tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

Download MP3

Đánh giá