Pháp âm “Kinh Trung Bộ – Đại Kinh Đoạn Tận Ái” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Pháp Hải (Bình Chánh, HCM)