Pháp âm “Kinh Trung Bộ – Đại Kinh Kosampiya” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 23/07/2012 (05/06/Nhâm Thìn) tại chùa Pháp Hải (Bình Chánh, HCM)

Download MP3