Pháp âm “Kinh Trung Bộ – Đại Kinh Người Chăn Bò” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 02/07/2012 (14/05/Nhâm Thìn) tại chùa PHáp Hải (Bình Chánh, HCM)

Download MP3