Pháp âm “Kinh Trung Bộ – Đại Kinh Xóm Ngựa” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 16/07/2012 (28/05/Nhâm Thìn) tại chùa Pháp Hải (Bình Chánh, HCM)

Download MP3