Pháp thoại “Kinh Trung Bộ Giảng Giải – Bài Kinh Bẫy Mồi” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Phước Thiện (Bình Chánh, HCM)

Download MP3