Bài pháp thoại: Kinh Tứ Niệm Xứ – Bốn đối tượng quán niệm do TT.Thích Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 21/04/2013 – www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/play-kinh-tu-niem-xu-bon-doi-tuong-quan-niem/