Pháp thoại “Kinh Tương Ưng Bộ – Phẩm Khúc Gỗ Trôi Sông” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 19/06/2013 (11/05/Quý Tỵ, tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi (Vĩnh Long)

Download MP3

Đánh giá