Kinh Viên Giác 01: Chuyển hóa vô minh để sống hạnh phúc hơn – TT. Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 15/06/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6769,Kinh-Vien-Giac-01-Chuyen-hoa-vo-minh-de-song-hanh-phuc-hon.tsph