Kinh Viên Giác 03: Luân hồi, ái dục và tuệ giác – TT. Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 29/06/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6821,Kinh-Vien-Giac-03-Luan-hoi-ai-duc-va-tue-giac.tsph