Vượt qua bốn bệnh chấp trong lúc tu – TT. Thích Nhật Từ – giảng tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 20/07/2012, nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6859,Kinh-Vien-Giac-06-Vuot-qua-bon-benh-chap-trong-luc-tu.tsph