Kinh Vô Lượng Thọ – Sách Nói (Kinh Đọc)

Tác giả: Pháp Sư Khang Tăng Khải (Hán dịch)
Trình bày: Huy Hồ, Kim Phượng


Kinh Vô Lượng Thọ – Sách Nói (Kinh Đọc)
3.2 (64%) 5 vote[s]