Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác

Tác giả: Hạ Liên Cư hội tập
Dịch: HT Thích Minh Cảnh
Diễn đọc: Nguyễn Đông, Thùy Anh


Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác – Sách Nói (Kinh Đọc)
5 (100%) 2 vote[s]