Bài thuyết pháp Kỳ Kiết Tập Kinh Điển Lần Thứ 1 do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo, Tp Hồ Chí Minh ngày lễ hạ nguyên

Kỳ Kiết Tập Kinh Điển Lần Thứ 1 – Thích Thiện Thuận
4 (80%) 2 votes