Bài thuyết pháp Là Phước Hay Là Nợ do Đại Đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Bảo Quang (H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa Vũng Tàu)

Là Phước Hay Là Nợ – Thích Thiện Tuệ
Đánh giá