Bài thuyết pháp Là Phước Hay Là Nợ do Đại Đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Bảo Quang (H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa Vũng Tàu)

Đánh giá