Bài pháp thoại Lá Thư Gửi Mẹ do Thầy Thích Pháp Đăng thuyết giảng trong khóa tu Phật Thất lần thứ 89 tại chùa Hoằng Pháp năm 2018