Bài pháp Làm Bạn Với Ma do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Ấn Quang (243 Sư Vạn Hạnh, quận 10, TPHCM) ngày 04/12/2011 (10/11/Tân Mão)

Từ Ma trong Phật học chưa có một ý nghĩa nào để gọi đó là một loại nanh vuốt. Ma là từ dùng trong Phật học để cảm nhận rằng đó là những gì ngăn trở, chướng đạo, thậm chí từ Ma cũng ám chỉ cho những kẻ ác, kẻ gây đau khổ cho con người. Qua bài thuyết pháp, Thầy mong muốn chúng ta hãy cởi mở hơn cái tâm của mình với cuộc sống cộng đồng.

Thuyết pháp thầy Thích Phước Tiến – Làm Bạn Với Ma

Download MP3

Nếu chúng ta chỉ nghĩ đến lòng từ bi không thôi thì chưa đủ, mà chúng ta cần mong gặp hoàn cảnh thuận lợi để thực hiện, phát triển tình thương rộng lớn đó.

Và ai là người sẽ giúp chúng ta tạo cơ hội ấy?

Không phải bạn mà là kẻ thù của chúng ta.

Chính họ là những người đã gây khó khăn nhiều nhất cho chúng ta.

Do đó, nếu muốn học hỏi, thực hành hạnh từ bi, chúng ta nên xem họ như những người bạn và là thầy của chúng ta.

Muốn trải tình thương rộng lớn đến mọi chúng sanh, chúng ta nên thực hành đức tánh khoan dung, từ bi và hỷ xả; do đó, chúng ta cần đến các kẻ thù.

Bởi vậy chúng ta hãy cảm ơn những kẻ thù vì họ đã giúp chúng ta giữ được cái tâm thanh tịnh an lạc.

Và trong nhiều trường hợp, cá nhân cũng như tập thể, khi chúng ta thay đổi hoàn cảnh sinh sống, kẻ thù có thể trở thành bạn.

(Đức Đạt Lai Lạt Ma)


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!