Bài pháp thoại: Làm Chủ Tâm. Làm Chủ Hạnh Phúc (66 câu thiền ngữ làm thay đổi cuộc đời 6 (55-66) do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 13/01/2013 – www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,7048,66-cau-thien-ngu-lam-thay-doi-cuoc-doi-06-55-66-Lam-chu-tam-lam-chu-hanh-phuc.tsph