Pháp thoại Làm Đạo Trong Kỷ Nguyên Toàn Cầu Hóa do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Minh Quang (Hoa Kỳ), ngày 02-06-2017