Pháp thoại Làm Gì Để Báo Hiếu Cha Mẹ do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Phổ Hiền (Bảo Lộc – Lâm Đồng), ngày 09-09-2018