Làm mới cuộc đời A – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Quy y cho 2000 phạm nhân tại trại giam K20, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1318,Lam-moi-cuoc-doi-A.tsph