Bài pháp thoại Làm Sạch Trong Ngoài do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Phổ Đức (Calgary, AB), ngày 29-05-2018

Làm Sạch Trong Ngoài – Thích Pháp Hòa
3.7 (73.33%) 6 vote[s]