Bài thuyết pháp Làm Sao Để Bớt Nóng Giận được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Hưng Quang – địa chỉ: Quốc lộ 14B, Hòa Phong, Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng

Giận là 1 trạng thái tâm lý khiến cho con người ta dễ bị tổn thương và cái sức mạnh của cơn giận rất là nguy hiểm, có thể làm cho mình một phút trở thành kẻ làm điều ác nghiệp. Chỉ một cơn nóng giận có để đem đến cho mình biết bao nhiêu phiền lụy, khổ não trong cuộc sống này.

Chúng ta luôn phát nguyện “phiền não vô tận thề nguyện đoạn” – tức là phiền não của chúng ta rất nhiều, nhiều đến mức không thể tính, không thể đếm được và chúng ta cũng mong kết thúc hết những phiền não đó, luôn có ý cải thiện cuộc sống của mình làm sao để bớt đi phiền não.

Đôi khi mặt bằng của chấp ngã trỗi dậy, chúng ta không bằng lòng, không chịu được, không chấp nhận được nóng giận, phải hiểu một điều cái sinh hận, cái giận, cái nóng được sinh ra không phải từ nơi ngoài đem đến mà từ trong tâm thức của chúng ta, chúng ta phải thuần hóa tâm thức của mình làm thế nào để chúng ta có một nền móng vững chắc, để kịp thời đối diện với những cơn nóng giận mà không phải đao to búa lớn khi cư xử với mọi người.

Giáo lý của đạo Phật giúp cho chúng ta một góc nào đó giữa miên man của cuộc sống, giữa những phiền não có thể tìm một chút bình yên.

Đánh giá