Làm sao để được an vui – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại công ty trà Hùng Phát, huyện Bình Chánh, ngày 8/11/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5239,Lam-sao-de-duoc-an-vui.tsph

Làm sao để được an vui – Thích Nhật Từ
Đánh giá