Bài pháp thoại Làm Sao Sống An Lạc do HT Thích Giác Tín giảng trong khóa tu MNAL lần thứ 103 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 04-05-2019

video