Bài pháp âm Làm Thế Nào Để Giác Ngộ do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong ngày khóa huân tu

Đánh giá